ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


SmartSpeed liteSmartSpeed
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
SmartScan
SmartCaptureΑπαιτείται αναβάθμιση
SmartJump
SmartSync
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Track
Track Return
CutsΑπαιτείται αναβάθμιση*
SerpentineΑπαιτείται αναβάθμιση*
GridsΑπαιτείται αναβάθμιση*
Lap
Lap Interval
PacingΑπαιτείται αναβάθμιση*
Jump Testing
Jump FeedbackΑπαιτείται αναβάθμιση*
* Εκτός από αναβάθμιση του λογισμικού, απαιτούνται και πύλες της Full έκδοσης SmartSpeed™.