ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πως Λειτουργεί το Freelap;

Τα συστήματα της Freelap βασίζουν την λειτουργία σε δυο βασικά και απαραίτητα εξαρτήματα: τα Ρολόγια (stopwatches) και τους Aναμεταδότες (transmitters). Το Ρολόι (stopwatch) λειτουργεί μέσω του εντοπισμού χαμηλών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων που εκπέμπουν οι Aναμεταδότες (transmitters). Όταν ο αθλητής περνά δίπλα από τον αναμεταδότη το ρολόι λαμβάνει το ηλεκτρομαγνητικό σήμα, το μετατρέπει σε χρόνο και έτσι καταγράφεται ο χρόνος που έχει διανύσει ο αθλητής από την έναρξη ή από τον προηγούμενο αναμεταδότη. Mε αυτό τον τρόπο έχουμε καταγεγραμμένο ένα γύρο (lap) ή ένα μεσοδιάστημα μιας διαδρομής. Το ρολόι μπορεί να καταγράψει σε κάθε προπόνηση έως και 765 διαφορετικούς χρόνους (laps). Όλα τα ρολόγια είναι προσωπικά και λειτουργούν ανεξάρτητα. Έτσι, με αυτό τον τρόπο σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζεται η καταμέτρηση του χρόνου από άλλους αθλητές ή από οποιοδήποτε άλλο εξωγενή παράγοντα.

Ποιό είναι το μέγιστο μήκος διαδρομής που μπορούμε να καταμετρήσουμε με το Freelap;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην απόσταση που μπορεί να καταμετρήσει το σύστημα. Η μοναδική συνθήκη η οποία θα πρέπει να τηρείται είναι οι αναμεταδότες μεταξύ τους να είναι τοποθετημένοι σε τέτοια απόσταση ώστε ο αθλητής να χρειαστεί λιγότερο από 1 ώρα μέχρι να διανύσει αυτή την απόσταση.